บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด

ผู้จัดจำหน่ายสารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ อาทิเช่น เคมีสำหรับการเกษตร, เคมีสำหรับอุตสาหกรรมเซรามิกส์และแก้ว, เคมีสำหรับงานก่อสร้าง, เคมีสำหรับเครื่องสำอางค์, เคมีสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, เคมีสำหรับอุตสาหกรรมยางและพลาสติก, เคมีสำหรับการทำสีและน้ำหมึก, เคมีสำหรับบำบัดน้ำเสีย และผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัยภายในโรงงาน

สนใจสั่งซื้อสินค้า / สอบถามข้อมูล สามารถติดต่อผ่านช่องทาง ดังนี้

สินค้าใหม่ (New Products)

สินค้าแนะนำ ( Recommend Products )

ตัวอย่างการขนส่งสินค้า ( Logistics & Packing )