การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า

1.ส่งสินค้าจำนวน 1-10กิโลกรัม ใช้เวลาส่ง1-2 วันโดย Flash Express

ติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุของท่าน

2.ส่งสินค้าจำนวน 25 -200กิโลกรัม ใช้เวลาดำเนินการ 2-7วัน โดย Business Idea

ติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุของท่าน

3.รถบรรทุกสี่ล้อ สำหรับ 1-2ตัน

4.รถสิบล้อ สำหรับ 13ตัน

5.รถเทเลอร์ สำหรับ 30ตัน

6.สิบล้อพ่วง 26 ตัน

ตัวอย่างการขนส่งสินค้า ( Logistics & Packing )