เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด

จัดจำหน่ายสารเคมีที่ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2547 เพื่อจัดหาวัตถุดิบให้แก่ภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น เคมีสำหรับอุตสาหกรรมยาง เซรามิค แก้ว พลาสติก สี งานก่อสร้าง การเกษตร อาหาร เครื่องสำอางค์ รวมไปถึงสารเคมีและวัสดุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการ

บริษัท นิค อินเตอร์เคม พร้อมบริการ " สารเคมี " ซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ

เราให้คำแนะนำการเลือกวัตถุดิบทดแทนเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดและลดต้นทุนในขบวนการผลิตสินค้า คัดสรรสารเคมีที่มีคุณภาพ มาร่วมสองทศวรรษเป็นเครื่องยืนยันในการบริการของเรา

วิสัยทัศน์

เป็นคู่ค้าและพัฒนาธุรกิจเคมี อุตสาหกรรมให้เติบโตไปด้วยกัน
Being your partner and Growing together

พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วย ระบบงานที่คล่องตัว ส่งมอบสินค้า ตรงเวลา สินค้ามีมาตรฐานปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

รางวัลที่ได้รับ

บริษัทนิค อินเตอร์เคม จำกัด รับรางวัลจาก สสว.โครงการพัฒนาสู่สุดยอดเอสเอ็มอี ปี2560 (SME PROVINCIAL CHAMPIONS)

กิจกรรม