Copper Sulphate PT

Copper Sulphate PT

Copper Sulphate PT

Copper Sulphate PT( CuSO4) เป็นสารประกอบทองแดง ใช้Copper Sulphate PTกำจัดเชื้อราและแบคทีเรีย เป็นสารเติมแต่งอาหารสัตว์ที่ขาดทองแดง,กระตุ้นการเจริญเติบโตของสุกรขุน และในฟาร์มเลี้ยงไก่ ในด้านการการเกษตร ใช้Copper Sulphate PTฉีดป้องกันศัตรูพืช ป้องกันและฆ่าแพลงตอนเขียวทุกชนิดในฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ บำบัดและปรับสภาพน้ำ และใช้ในกลุ่มอุตสาหกรรมชุบโลหะ  จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมโดย บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด


สั่งซื้อสินค้า ติดต่อทางไลน์​