STPP (FG) โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต

STPP (FG) โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต

STPP (FG) โซเดียม ไตรโพลีฟอสเฟต

STPP เป็นโซเดียมไตรโพลีฟอสเฟต (STPP) ใช้เป็นสารถนอมอาหาร Preservative) ประเภทอาหารทะเล; เนื้อและอาหารสัตว์นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวผสาน (Emulsifier) เพื่อช่วยเก็บความชุ่มชื้นในอาหารสาร STPP นี้ในหลายประเทศจะถูกควบคุมปริมาณการใช้ในอาหารโดยสำนักงานอาหารและยา (อย.) ของประเทศนั้น ๆ นอกจากนี้ยังมีใช้เป็นลดความกระด้างของน้ำในสารซักล้าง  จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมโดย บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด

 

จัดส่งฟรีในกรุงเทพฯและปริมณฑลเมื่อสั่งซื้อ 1 ตันขึ้นไป

สั่งซื้อสินค้า​ ติดต่อทางไลน์​ คลิกเลย