Manganese Dioxide

Manganese Dioxide

Manganese Dioxide

Manganese Dioxide ให้สีน้ำตาลในชิ้นงานเซรามิก ใช้ Manganese Dioxide ใช้ผลิตสารทำความสะอาด การผลิตแบตเตอรี่ และใช้ Manganese Dioxide เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาสารนี้ไม่ละลายในน้ำ ไนตริก และกรดซัลฟิวริกที่เย็น  จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมโดย บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด


 

สั่งซื้อสินค้า​ ติดต่อทางไลน์​