Bentonite Clay White

Bentonite Clay White

Bentonite Clay White

Bentonite Clay White หรือ โซเดี่ยมเบนโทไนท์ ( Sodium bentonite )สามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเซรามิก สี ยาง ทรายแมว ฯลฯ เนื่องจากมีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำที่ดี Bentonite Clay White มีอัตราการขยายตัวสูงเมื่อถูกน้ำ Bentonite Clay Whiteเป็นสารทำให้เพิ่มความหนืด จัดจำหน่ายเคมีอุตสาหกรรมโดย บริษัท นิค อินเตอร์เคม จำกัด


 

สั่งซื้อสินค้า​ ติดต่อทางไลน์​